Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
KARTA DUŻEJ RODZINY
PDF
DRUKUJ
grafika

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014 r. poz.755) Wójt  Gminy Pionki informuje ;

 

- od 16 czerwca 2014 wnioski o otrzymanie Karty Dużej Rodziny mogą składać rodziny
z co najmniej trójką dzieci.

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 Karta jest przyznawana osobom:

  • posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania dokumentu. Karta Dużej Rodziny ma jeden, ogólnopolski wzór, ma charakter spersonalizowany. Znajduje się na niej imię, nazwisko oraz numer PESEL jej właściciela. Każda karta ma swoją ważność i numer, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a. Posiada również swoje zabezpieczenia przed podrobieniem.

Instytucją upoważnioną do wydawania i przyjmowania wniosków na przyznanie Karty Dużej Rodziny w imieniu Wójta Gminy Pionki  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach przy ul. Zwycięstwa 6, pokój nr 4. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek każdego członka rodziny.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz  małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ; w przypadku osób o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek, które są oferowane zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl, lista aktualizowana jest na bieżąco. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki należy okazać Kartę Dużej Rodziny. Z Karty każdy jej posiadacz może skorzystać dowolnym czasie. Oznacza to również, że żeby skorzystać z dokumentu nie trzeba być danym miejscu całą rodziną.

Wnioski o przyznanie Karty dostępne są w GOPS w Pionkach pokój nr 4
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki  www. gmina-pionki.pl

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 32
Stronę odwiedzono:
8701313   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
21-06-2018
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24