Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego”.
PDF
DRUKUJ
grafika
Galerie:
grafika
ikona
Ilość fotografii: 39
Autor: Grażyna Rojek

W dniu 28 grudnia 2010 r. godz.10.00 odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" .
Projekt jest realizowany raz trzeci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        
w Pionkach.
Zaproszonych gości i uczestników projektu przywitała Pani Kierownik GOPS
w Pionkach Ewa Dorociak.

W konferencji wzięli udział: Sekretarz Gminy Pionki Pani Ewa Kurpeta- Abu Mizer, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Wróbel, Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów Pan  Marek Tomaszewski , Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Pan Rafał Grzybowski, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Filia w Pionkach Pan Zdzisław Szczepaniak, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego ,, Profesja w Radomiu Pani Pani Iwona Wiśnik, Koordynator ds. szkoleń OKZ ,,Profesja" Pan Grzegorz Nowakowski, Główna Księgowa GZOiW w Pionkach Pani Alicja Olszewska oraz pracownicy GOPS w Pionkach.

Projekt skierowany był do dwóch grup:
- 15 osób bezrobotnych;
- 12 osób nieaktywnie zawodowo wychowujących niepełnosprawne dzieci 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 27 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kategorie osób objętych wsparciem w projekcie byly zgodne z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: w zakresie Aktywnej Integracji zostało zawartych i przeprowadzonych 27 kontraktów socjalnych
z osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo. Uczestnicy projektu brali udział
w zajęciach aktywizacji zawodowej - spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym, zostało udzielone wsparcie psychologa, spotkania indywidualne, grupowe spotkanie
z lekarzem medycyny, grupowe spotkania z pedagogiem.
- Doradztwo zawodowe
- Poradnictwo psychologiczne
- Spotkanie z lekarzem medycyny
- Spotkania grupowe z pedagogiem
- Wyjazd edukacyjno-integracyjny Sandomierz-Kraków- Wieliczka dla 15 osób bezrobotnych
- Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Bałtowa dla 12 osób nieaktywnych zawodowo
-Wyjazd uczestników projektu do teatru dla 12 osób wychowujących niepełnosprawne dzieci
- Ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników projektu wraz z osobami z najbliższego otoczenia

Uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe:
- Kosmetyczka : odbiorcą kursu była 1-osoba                                                                            
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej: odbiorcą kursu było 5 -osób
- Spawanie metodą MAG i TIG: odbiorcą kursu była 1-osoba
- Florysta z profesjonalnym sprzedawcą i obsługą kasy fiskalnej:odbiorcą kursu była 1-osoba
- Opiekunka osób starszych: odbiorcą kursu było 4 -osoby
- Bukieciarz: odbiorcą kursu była 1-osoba
- Fryzjer: odbiorcą kursu była 1-osoba
- Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie: odbiorcą kursu była 1-osoba

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 32
Stronę odwiedzono:
8701317   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
21-06-2018
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24