Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - AKTUALNOŚCI
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
PDF
DRUKUJ
grafika

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. 2015 r., poz. 1340), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 (poz. 789) r. w sprawie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podmioty uprawnione do otrzymywania zwrotu podatku akcyzowego:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  1. właścicielami gruntów
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  terytorialnego,
  5. dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów  o ubezpieczeniu społecznym rolników

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego, która w 2018 r. wynosi 1,00 zł/litr z tym, że kwota podatku zwrotu nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczy 86 oraz powierzchni  użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Miejsce załatwiana sprawy:

Wydawanie wniosków, przyjmowanie wypełnionych wniosków -

Urząd Gminy Pionki
ul.Zwycięstwa 6a
kasa Urzędu 

tu możesz pobierać  wniosek -plik

Terminy składania wniosków oraz niezbędne dokumenty:

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Pionki w terminie:

1) wnioski - od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

- faktury VAT  za okres od  1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku

2)  wnioski  - od  1 sierpnia 2018 r. - do 31 sierpnia 2018 r.

-  faktury VAT   za okres  od  1 lutego  2018  roku do 31 lipca  2018 r.

Dokumenty:

1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

3. imienne faktury VAT  lub kopie  stanowiące dowód zakupu oleju  napędowego

4. oświadczenie, obowiązkowe do wniosku   pobierz tutaj

5. oświadczenie o użytkowaniu, dzierżawy gruntów -pobierz tutaj

Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

 -  do 30 kwietnia 2018 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 -  do 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu

Informujemy, że składając powyższe dokumenty wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze pobierz tutaj

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 8
baner 30
baner 31
baner 48
Stronę odwiedzono:
10105639   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
22-02-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24