Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego” 2012r.
PDF
DRUKUJ
grafika
Galerie:

W dniu 20 grudnia 2012 r. godz.1000 w Urzędzie Gminy w Pionkach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" W konferencji wzieły udział  władze samorządowe, przedstwaiciele jednostek współpracujących przy projekcje, uczestnicy projektu i pracownicy GOPS w Pionkach.  Konferencję poprowadziła Pani Kierownik Gminnej Pomocy Społecznej Ewa Dorociak .
Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2014
Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej.
W projekcie wzięło udział 18 osób z terenu Gminy Pionki 13 kobiet i 5 mężczyzn.
Projekt skierowany był do dwóch grup:
• 16 osób bezrobotnych;
• 2 osoby niepełnosprawne
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 18 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kategorie osób objętych wsparciem w projekcie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: w zakresie Aktywnej Integracji zostało zawartych i przeprowadzonych 18 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi oraz niepełnosprawnymi. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach aktywizacji zawodowej - w spotkaniu grupowym i spotkaniach indywidualnych z prawnikiem. Ponadto odbyły się spotkania w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz treningu zawodowego. Beneficjenci projektu wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia wzięli również udział w wyjazdach integracyjnych Zakopane - Wieliczka oraz
do Kazimierza.

Uczestnicy projektu podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach zawodowych
z zakresu:
- Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/1osoba
- Pracownik Magazynu + kasa fiskalna z uprawnieniami na wózki widłowe /4osoby
- Bukieciarz - Florysta /3osoby
- Opiekunka osób starszych/2osoby
- Fryzjer/2osoby
-Obsługa kasy fiskalnej/4osoby
-Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci/2osoby
- Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie/1osoba
Uczestnicy brali udział w zajęciach z radcą prawny, w treningu kompetencji i umiejętności społecznych i nabyli wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.


Wszystkie kursy zawodowe zostały przeprowadzone przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego „PROFESJA" w Radomiu na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach. Kursy realizowane w ramach projektu pt. „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Aktywnej Integracji zorganizowano wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu

Wyjazd odbył się w dniach 15-17.09.2012r. Uczestnicy przez cały czas wyjazdu byli pod opieką osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne. Uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z walorami turystycznymi i krajoznawczymi Zakopanego oraz Wieliczki. Podczas wyjazdu beneficjenci zwiedzali najciekawsze miejsca Zakopanego m.in. sanktuarium M.B Fatimskiej na Krzeptówkach, Kościół i Cmentarz na Pęksowym Brzusku, wjazd kolejką PKD na Gubałówkę. Główną atrakcją wyjazdu były także zajęcia rekreacyjne na basenach termalnych.
Beneficjenci w drodze powrotnej do domu zwiedzili kopalnie Soli w Wieliczce. Celem wyjazdu było umocnienie postaw społecznych wśród uczestników projektu, co może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie w grupie i społeczeństwie oraz stworzył warunki do integracji ze społeczeństwem. Podczas wyjazdu odbyły się zajęcia z ratownikiem medycznym podczas, których uczestnicy zostali przygotowani do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zostało potwierdzone otrzymaniem zaświadczenia.
W miesiącu październiku uczestnicy wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia wzięli udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym
do Kazimierza Dolnego. Podczas wyjazdu zwiedzali najciekawsze miejsca Kazimierza Dolnego tj. Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej, rynek, Wąwóz Korzeniowy Dół, Górę Trzech Krzyży. Głównym celem wyjazdu uczestników projektu była integracja w grupie beneficjentów, a także wyrobienie poczucia sprawczości w małej grupie i całym społeczeństwie. Dzięki wycieczce uczestnicy projektu poznali główne zabytki Kazimierza nad Wisłą.
Należy podkreślić, że Kazimierz Dolny jest kolebką sztuki malarskiej jest miejscem gdzie można zobaczyć odmienne widzenie rzeczywistości na obrazach malarzy, których można spotkać na Kazimierzowskim Rynku. Kazimierz Dolny jest miastem gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest połączeniem piękna polskiej przyrody, piękna, polskiej historii, kultury i sztuki.

Beneficjenci projektu zdobyli nowe kwalifikacje, które zostały potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami. Dzięki uczestnictwu w kursach zawodowych beneficjenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodach, w których zdobyli nowe doświadczenia.


W roku 2013/2014 Gmina Pionki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia
zawodowego". Zespół Projektowy gratuluje beneficjentom osiągniętych rezultatów, dziękuje za aktywny udział i życzy udanego startu w życie zawodowe.

Kierownik Gminnej Pomocy Społecznej Ewa Dorociak

władze samorządowe

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 32
Stronę odwiedzono:
8701316   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
21-06-2018
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24